Các bước và phương pháp thi công sơn

Khi bạn sơn cả trần và tường nhà, hãy khởi đầu công việc ở trên, làm xuống dưới và thi công trần nhà trước, tiếp theo là sơn bức tường. Tiếp đó là sơn khu vực cửa ra vào, cửa sổ, cuối cùng là đường kẻ ở chân tường, sửa chữa toàn bộ lỗi của bề mặt đã sơn.

Trình tự sơn nên thực hiện từ trên xuống dưới, từ to tới nhỏ

 1. Trần nhà
 2. Bức tường
 3. Khung cửa sổ
 4. Khuôn cửa ra vào
 5. Đường kẻ chân tường

Lưu ý: Thi công góc tường hay xung quanh các ổ điện, đèn bằng chổi quét sơn nhỏ, sau đó sơn vệt lớn hơn bằng chổi quét sơn lớn hay lô lăn.

TRẦN NHÀ

 1. Sơn dọc theo góc của trần nhà, hay bóng đèn và đèn chum bằng chổi quét sơn nhỏ.
 2. Thi công theo vệt lớn đi xa khỏi đèn bằng chổi quét sơn hay lô lăn

BỨC TƯỜNG

 1. Dùng chổi quét sơn ở góc của tường, trang trí trên tường
 2. Tiếp tục thi công phần còn lại bằng chổi quét 10cm hay lô lăn

CỬA RA VÀO

Trình tự sau đây giúp sơn các dạng khác nhau của cửa ra vào dễ dàng hơn

Cửa ván Panel

 1. Khu vực thẳng đứng xung quang ván panel, kết thúc các đoạn sơn nhẹ nhàng, vết sơn thẳng đứng, theo mỗi thớ gỗ.
 2. Khu vực nằm ngang khác.
 3. Khuôn cửa.

Cửa phẳng

 1. Các góc
 2. Các khu vực trung tâm với phương thẳng đứng và phương nằm ngang
 3. Khuôn cửa

Lưu ý: Sử dụng chổi quét nhỏ khi sơn các cạnh, góc hay khuôn cửa có bề mặt không đều. Tủ đựng cốc tách.

TẤM ỐP CHÂN TƯỜNG

Thi công theo trình tự liệt kê ở dưới đây

 1. Mặt phía trên
 2. Mặt gần sàn nhà
 3. Phần ở giữa