Thi công sơn nội thất

Khi bạn sơn cả trần và tường nhà, hãy khởi đầu công việc ở trên và làm xuống dưới, thi công trần nhà trước, tiếp theo là sơn các bức tường, sau đó sơn khu vực cửa ra vào và cửa sổ, cuối cũng là các đường kẻ chân tường và sửa chữa toàn bộ các lỗi (nếu có) của bề mặt đã sơn

Trình tự sơn nên thực hiện từ trên xuống dưới, từ to đến nhỏ:

  1. Trần nhà
  2. Các bức tường
  3. Các khung cửa sổ
  4. Các cửa ra vào
  5. Khuôn cửa ra vào
  6. Đường kẻ chân tường

Chú ý: Thi công các góc tường hoặc xung quanh các đền, ổ điện bằng chổi quét sơn nhỏ, sau đó sơn các vệt lớn bằng chổi lớn hơn hoặc lô lăn

TRẦN NHÀ


1. Sơn dọc theo các góc của trần nhà hoặc các bóng đèn và đèn chùm bằng chổi quét sơn nhỏ

2. Thi công theo vệt lớn đi xa khỏi đèn bằng chổi quét sơn lớn hơn hoặc lô lăn

CÁC BỨC TƯỜNG


1. Dùng chổi quét sơn nhỏ sơn các góc của tường và trang trí tường

2. Thi công phần còn lại bằng chổi quét 10cm hoặc lô lăn

CÁC CỬA RA VÀO


Trình tự sau đây để sơn các dạng khác nhau của cửa ra vào một cách dễ dàng hơn:

Cửa ván Panel

1. Các khu vực thẳng đứng xung quanh ván Panel, kết thúc mỗi đoạn sơn nhẹ nhàng, vệt sơn thẳng đứng, theo thớ gỗ

2. Các khu vực nằm ngang khác

3. Khuôn cửa

Cửa phẳng

1. Các góc

2. Các khu vực trung tâm theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang

3. Khuôn cửa

Chú ý: Dùng các chổi quét sơn nhỏ khi sơn các cạnh, các góc hoặc các khuôn cửa có bề mặt không đều, Tủ đựng cốc tách

TẤM ỐP CHÂN TƯỜNG


1. Mặt phía trên

2. Mặt gần sàn nhà

3. Mặt ở giữa

Chú ý: Sơn dung môi rất dính, tránh dùng chổi quét to, chổi từ 2.5cm – 5cm là tốt nhất.