Posted by: adminvl Category: Chưa được phân loại Comments: 0 Post Date: 31 Tháng Bảy, 2017

Sơ đồ – Máy móc sản xuất Sơn Samurai Thuần Việt

  • Sản lượng nhà máy: 360.000.000 Lite / năm
  • Công suất: 1000 thùng / ngày
  • Công nhân: 35 – 50 người / 3 ca
  • Quy trình sản xuất luôn được giám sát, quản lý nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến khâu thành phẩm
  • Hệ thống, dây chuyền sản xuất hiện đại, an toàn

Máy móc – Thiết bị sản xuất

Share this post